אשכול 5 - שלטון מקומי

  • חלוקת התפקידים והסמכויות בין השלטון המרכזי והמקומי
  • מבנה הרשויות המקומיות. הדמוקרטיה המקומית

תיבחן שיטת הבחירות למועצות המקומיות ולראשות המועצה

יוצגו הנושאים שעליהם מתנהלים בשלטון המקומי מאבקי כוח פוליטיים.

תידון הפעילות במועצה כקרש קפיצה לפעילות פוליטית ארצית.

ייבחן ההבדל במעמד השלטון המקומי במגזר היהודי למעמדו במגזר הערבי, והגורמים לכך.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות