שינויים במערכת

מערכת מחצית א' 

צילום:מירי היימן

כבר נושרים העלים בשדרות וגנים
כבר רוכבות במרום שיירות עננים,
וכוכב אחרון שם נחבא אל כליו –
סתיו…סתיו…סתיו… (וילנסקי, מ.)

מערכת מחצית א' 

צילום:מירי היימן

כבר נושרים העלים בשדרות וגנים
כבר רוכבות במרום שיירות עננים,
וכוכב אחרון שם נחבא אל כליו –
סתיו…סתיו…סתיו… (וילנסקי, מ.)

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות