מלגות

הורים יקרים, 

בקשת מלגה לסיוע  במימון תשלומי הורים-  תשפ”ד

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון רכישת ספרים ואביזרי לימוד, טיולים ופעולות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות.

בטופס בקשה המצורף  ניתן לפנות לוועדת ההנחות הבית ספרית  לקבלת מלגה.

קישור טופס

אנא הקפידו למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים הדרושים

תודה,

צוות מנור כברי

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת