מלגות

הורים יקרים, 

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון רכישת ספרים ואביזרי לימוד, טיולים ופעולות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות.

הגשת הבקשה למלגה היא באמצעות טופס מקוון ובצירוף מסמכים רלוונטיים (את המסמכים יש לצרף בעת מילוי הטופס).

רק בקשות מלאות בצירוף כל הטפסים יידונו ע"י הוועדה הבית ספרית.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 30.11.2021

קישור לטופס בקשת המלגה 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת