אזרחות עם מיטל

 • מצגת סיכום חומר לבגרות תשף
 • הנחיות
 • קישורים לספר לימוד ולאתר "תמיד אזרחות"
 • קישור לבחינות בגרות ופתרונן
 • מקבצי שאלות
 • פרק דמוקרטי
 • רקע+הכרזה 
 • רעיון לאומי 
 • מדינה יהודית
 • – עמדות שונות לגבי אופייה הרצוי של מדינת ישראל- אופי וזהות דתי ולאומי
 • – המאפיינים היהודיים של המדינה
 • – מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות
 • – המיעוטים בישראל
 • – השסע הלאומי
 • יסודות חוקתיים
 •  משטר 
 • אשכול 1 – העולם היהודי 
 • אשכול 2 – תקשורת (יעלה בהמשך)
 • אשכול 3 – שיטות בחירות ומפלגות
 • אשכול 4 – מעורבות אזרחים ופיקוח על השלטון
 • אשכול 5 – שלטון מקומי
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות