יסודות חוקתיים, משטר, אשכול שלטון מקומי

תוכן עניינים לפרקי משטר- רשויות ויסודות חוקתיים למדינה  (לפי רשימת נושאים של הפיקוח, נושאים 21-25)  

משטר במדינת ישראל

21 . יסודות חוקתיים:

המעמד המשפטי של מגילת העצמאות: ערכית, משפטית, ביטוי בחוקי יסוד.

חוקי היסוד: מעמד, תוכן, צורה (בהשוואה לחקיקה רגילה).

יובהר ייחודם של חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק.

חוק השבות. חוק האזרחות.

22 . הרשות המחוקקת:

עבודת הכנסת: קואליציה, אופוזיציה, מליאה, ועדות.

תפקידי הכנסת: כינון הממשלה, ייצוג האזרחים, חקיקה, פיקוח וביקורת, מינוי בעלי תפקידים, אסיפה מכוננת.

חקיקה ראשית: תהליך החקיקה.

23 . הרשות המבצעת:

תפקידי הממשלה: קביעת מדיניות וביצועה, קביעת תקנות- חקיקת משנה, סמכות שיורית, חקיקת תקנות לשעת חירום.

אחריות ממשלתית משותפת, אחריות מיניסטריאלית.

24 . הרשות השופטת:

אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת בישראל . סוגי משפט: משפט פלילי, משפט אזרחי.

בג"ץ, ביקורת שיפוטית, אקטיביזם שיפוטי.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות